Wydarzenia

Poinformowanie uczniów klas I, II i III i ich rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.

Data: 12-12-2017 15:00