Wydarzenia

Poinformowanie uczniów klas III i ich rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.

Data: 23-03-2018 15:00