Wydarzenia

Poinformowanie uczniów klas I,II i ich rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną bądź nieklasyfikowaniem.

Data: 18-05-2018 15:00