Drzwi Otwarte

4 marca 2015 r.

16:00 - spotkanie informacyjne na sali gimnastycznej

- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły
- poznanie przyszłych wychowawców
- zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych

Po spotkaniu zapraszamy rodziców do kawiarenki, gdzie będzie można spotkać się z Panią Dyrektor oraz przyszłymi wychowawcami.

16.45 - zwiedzanie szkoły

- prezentacja zajęć (języki obce, fizyka, chemia, matematyka, geografia)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Zachęcamy także do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

 

21 marca 2015 r.

10:00 - spotkanie informacyjne na sali gimnastycznej

- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły
- poznanie przyszłych wychowawców
- zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych

Po spotkaniu zapraszamy rodziców do kawiarenki, gdzie będzie można spotkać się z Panią Dyrektor oraz przyszłymi wychowawcami.

10.45 - zwiedzanie szkoły

- prezentacja zajęć (języki obce, fizyka, chemia, matematyka, geografia)