Drzwi Otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się:

27.03.2019r (środa)

16:00 - spotkanie informacyjne na sali gimnastycznej

- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły
- poznanie przyszłych wychowawców
- zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych

Po spotkaniu zapraszamy rodziców do kawiarenki, gdzie będzie można spotkać się z Panią Dyrektor oraz przyszłymi wychowawcami.

od 16.45 - zwiedzanie szkoły

- prezentacja zajęć (języki obce, fizyka, chemia, matematyka, geografia)

06.04.2019r (sobota)

10:00 - spotkanie informacyjne na sali gimnastycznej

- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły
- poznanie przyszłych wychowawców
- zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych

Po spotkaniu zapraszamy rodziców do kawiarenki, gdzie będzie można spotkać się z Panią Dyrektor oraz przyszłymi wychowawcami.

od 10.45 - zwiedzanie szkoły

- prezentacja zajęć (języki obce, fizyka, chemia, matematyka, geografia)

08.06.2019 (sobota)

10:00 - spotkanie informacyjne na sali gimnastycznej

- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły
- poznanie przyszłych wychowawców
- zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych

Po spotkaniu zapraszamy rodziców do kawiarenki, gdzie będzie można spotkać się z Panią Dyrektor oraz przyszłymi wychowawcami.

od 10.45 - zwiedzanie szkoły

- prezentacja zajęć (języki obce, fizyka, chemia, matematyka, geografia)