FAQ

1. Ile klas pierwszych otwiera się w każdym roku w I LO w Łodzi?

Zazwyczaj jest to 5-6 oddziałów w każdym kolejnym roku szkolnym.

2. Jakie rodzaje klas otwierane są rokrocznie?

We wszystkich klasach proponujemy rozszerzoną matematykę. Dodatkowo, zależnie od profilu - rozszerzoną geografię i historię, informatykę i fizykę oraz biologię i chemię. Każdego roku Szkoła przedstawia szczegółowe informacje na ten temat proponowanych klas i planowanych w nich rozszerzeń podczas Drzwi Otwartych, Targów Edukacyjnych oraz na swej stronie internetowej.

3. Jakich języków obcych nowożytnych naucza się w I LO?

We wszystkich klasach obowiązkowym językiem obcym jest język angielski (nauczanie poziomowe). Ponadto do wyboru – język niemiecki albo francuski (2 poziomy zaawansowania).

4. Ile punktów trzeba uzyskać, aby być przyjętym do szkoły?

W każdej klasie jest to inna liczba punktów - zależnie od ilości chętnych. Jednocześnie corocznie ustalany jest dolny limit punktów niezbędny do przyjęcia do szkoły.

5. Czy I LO jest szkołą tylko dla olimpijczyków?

Oczywiście nie. Świetnie odnajdzie się tu każdy ambitny, pełen pomysłów i pasji uczeń, niezależnie od tego czy posiada doświadczenia i plany olimpijskie, czy nie.

6. Kiedy można zapoznać się z nazwiskami nauczycieli uczących poszczególne klasy?

Podczas Drzwi Otwartych przedstawiani są wychowawcy poszczególnych klas oraz Rada Pedagogiczna. Kompletny skład nauczycieli uczących w poszczególnych klasach prezentowany jest po zatwierdzeniu organizacji pracy szkoły, czyli w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

7. Czy można przenieść się z klasy do klasy?

Tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, o ile w interesującej ucznia klasie są wolne miejsca.

8. Jakie są wyniki matur w I LO i jak kształtuje się procent przyjęć na studia?

Od lat wyniki egzaminów maturalnych uzyskiwane przez naszych absolwentów kształtują się na najwyższym poziomie zarówno w województwie, jak i kraju (zobacz). Nasi absolwenci bez trudu dostają się na wymarzone kierunki studiów zarówno w kraju jak i za granicą.