Stypendia

Stypendium szkolne/zasiłek szkolny

Możliwość ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek mają osoby zameldowanie na terenie Miasta Łodzi. Dochód nie może przekroczyć 514zł netto na osobę w rodzinie. Termin składania wniosku wraz z załącznikami to 15 września. Wniosek należy złożyć do pedagoga szkolnego.Wnioski można pobrać w szkole u pedagoga lub pod poniższym linkiem. Osoby chcące ubiegać się o stypendium lub zasiłek proszę o zapoznanie się z pełną informacją zamieszczoną na stronach Urzędu Miasta Łodzi. Osoby zamieszkałe poza terenem miasta Łodzi mogą ubiegać się o to stypendium w swoim Urzędzie Miasta lub Gminy.

Więcej szczegółów na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/stypendia_i_zasilki_szkolne/

 

Miejski Program Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/mia100_zdolnych/

 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Program stypendialny Marzenie o Nauce finansuje utalentowanym uczniom naukę w najlepszych liceach w
Polsce. Warunkiem przystąpienia do programu jest pochodzenie z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców oraz dochód nieprzekraczający 900 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie domowym.

www.efc.edu.pl                           wypełnij formularz zgłoszeniowy w terminie 15 lutego - 31 marca 2016

(+48) 606 770 955            biuro@efc.edu.pl