Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców I LO im. M. Kopernika w Łodzi

Prezydium Rady

Przewodniczący     Tomasz Wawrzynkiewicz
Z-ca Przewodniczącego     Beata Pawłowska
Sekretarz      Agnieszka Gosławska- Żeligowska
Skarbnik     Marcin Sobiepański
 

Skład Rady

I A

Magdalena Franasik

I B

Krzysztof Miksa

I C

Agnieszka Spała

I D

Agniezka Gosławska- Żeligowska

I E

Katarzyna Kurczewska

 

 

II A

Marcin Sobiepański

II B

Tomasz Wawrzynkiewicz

II C

Wojciech Zieliński

II D

Marcin Kulma

II E

Tomasz Józefowski

 

 

III A

Izabela Niedzwiecka

III B

Aneta Kietlińska

III C

Beata Pawłowska

III D

Henryk Kowalczyk

III E

Aleksandra Hejduk

 

Posiedzenia Rady:

  • 16 listopada 2015 r.
  • 25 stycznia 2016 r.
  • 18 kwietnia 2016 r. - plan finansowy Szkoły
  • 20 czerwca 2016 r.  - decyzja dot. ubezpieczenia na r. szk. 2013/14;
                                - podsumowanie działalności i przyznanie nagród
  •   5 września 2016 r. - przygotowanie akcji wyborczej nowej Rady
  • 26 września 2016 r. - zebranie sprawozdawcze, wybór nowych władz RR

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2014/2015

Realizacja planu wydatków w roku szkolnym 2014/2015

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2013/2014

Kierunki działań Rady Rodziców I LO im. M. Kopernika w Łodzi w roku 2013 -2014

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2012/2013 i apel do rodziców