Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2019 / 2020 powstanie siedem klas pierwszych o profilach podanych poniżej:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Ul. Więckowskiego 41 90-734 Łódź

Tel/fax: 042-636-27-22

www.1liceum.info

e-mail: jedynka@1liceum.info

Absolwenci gimnazjum

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1

Matematyka

Fizyka

Informatyka

IBg

I - j. angielski

II - j. niemiecki/

      j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

2

Matematyka

Chemia

Fizyka

ICg

I - j. angielski

II - j. niemiecki/

    j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia lub fizyka

3

Chemia

Biologia

Matematyka

IDg

I - j. angielski

II - j. niemiecki/

     j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia

Absolwenci szkoły podstawowej

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Geografia,

 Matematyka,

j. angielski

IAp

I - j. angielski

II - j. niemiecki/

     j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

2

Matematyka

Fizyka

Informatyka

IBp

I - j. angielski

II - j. niemiecki/

     j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

3

Matematyka

Chemia

Fizyka

ICp

I - j. angielski

II - j. niemiecki/

      j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia lub fizyka

4

Chemia

Biologia

Matematyka

IDp

I - j. angielski

II - j. niemiecki/

    j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia

 

W roku szkolnym 2018 / 2019 powstanie pięć klas pierwszych o profilach podanych poniżej.


    klasa I A - rozszerzony program matematyki, geografii, języka angielskiego - innowacja programowa
    klasa I B - rozszerzony program matematyki, fizyki, informatyki
    klasa I C - rozszerzony program matematyki, chemii, fizyki
    klasa I D - rozszerzony program matematyki, chemii, biologii
    klasa I E - rozszerzony program matematyki, chemii, biologii

 
klasa I A - innowacja programowa: rozszerzony program matematyki, geografii, języka angielskiego

języki: angielski (program rozszerzony) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: SGH, prawniczych, ekonomicznych, wybranych kierunków humanistycznych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: matematyka, geografia, język obcy, język polski

współpraca z Uniwersytetem Łódzkim

wychowawca: Bożena Anuszczyk

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I B - rozszerzony program matematyki, fizyki, informatyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: politechnicznych i uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka

współpraca z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim – Wydział Matematyki

wychowawca: Przemysław Dudek

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I C - rozszerzony program matematyki, chemii, fizyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: politechnicznych, uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia

współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat) i z Politechniką Łódzką

wychowawca: Maciej Sienkiewicz

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I D - rozszerzony program matematyki, chemii, biologii

języki: angielski (rózne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: medycznych i pochodnych, uniwersyteckich przyrodniczych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia

współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat)

wychowawca: Renata Kunikowska

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I E - rozszerzony program matematyki, chemii, biologii

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: medycznych i pochodnych, uniwersyteckich przyrodniczych, studiów zagranicznych.
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia

współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat)

wychowawca: Justyna Staluszka

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów