Rada Pedagogiczna

Język polski

 • mgr Bożena Anuszczyk
 • mgr Halina Flejszman
 • mgr Anna Przystańska

Język angielski

 • mgr Iwona Kozłowska
 • mgr Bogumiła Matera
 • mgr Anna Mirowska-Przybył
 • mgr Iwona Strobin-Pokrzewińska
 • mgr Zbigniew Pokrzewiński
 • mgr Piotr Magruk

Język francuski

 • mgr Barbara Szklarczyk

Język niemiecki

 • mgr Małgorzata Jakubowska
 • mgr Lidia Szyburska

Matematyka

 • mgr Ewa Wojciechowska
 • mgr Małgorzata Kowalska
 • mgr Alicja Rychlewicz
 • mgr Joanna Szymańska-Zagrodny
 • mgr Marek Nagański
 • mgr Małgorzata Włodarczyk

Fizyka

 • dr Cezary Koneczny
 • mgr inż. Przemysław Dudek

Chemia

 • dr inż. Justyna Staluszka
 • mgr inż. Maciej Sienkiewicz

Biologia

 • mgr Jolanta Lauk
 • mgr Danuta Posiła
 • mgr Urszula Trędak

Historia

 • dr Sławomir Telega
 • mgr Jacek Piwoński

Geografia

 • mgr Marcin Chrabelski

Informatyka

 • mgr inż. Paweł Mateja
 • mgr Ewa Żebrowska-Zych

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Jolanta Lauk

Filozofia

 • mgr Halina Flejszman

Podstawy przedsiębiorczości
i ekonomia

 • mgr Urszula Trędak
 • mgr Marcin Chrabelski

Wiedza o kulturze

 • mgr Mariusz Lewy

Religia

 • ks. dr Marcin Wojtasik
 • ks. mgr Michał Pietrasik

Etyka

 •  mgr Dariusz Chętkowski

Wychowanie fizyczne

 • mgr Ewa Brochocka
 • mgr Renata Kunikowska
 • mgr Krzysztof Pasikowski
 • mgr Anna Szewczyk
 • mgr Ewa Żebrowska-Zych 

Rewalidacja ruchowa

 • mgr Piotr Felchner

Pedagog

 • mgr Maja Kaczmarkiewicz
Opieka nad biblioteką
 • mgr Elżbieta Szymańska

Dyrektorzy

 • dyrektor mgr Ewa Wojciechowska
 • v-ce dyrektor mgr Małgorzata Kowalska