Stypendia

XIII Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Linki dla osób ubiegających się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego:

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego

 2. Regulamin stypendiów jednorazowych Marszałka Województwa Łódzkiego 2019

 3. Informacja o XIII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

 4.  

  Stypendium szkolne/zasiłek szkolny

  Możliwość ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek mają osoby zameldowanie na terenie Miasta Łodzi. Dochód nie może przekroczyć 514zł netto na osobę w rodzinie. Termin składania wniosku wraz z załącznikami to 15 września. Wniosek należy złożyć do pedagoga szkolnego.Wnioski można pobrać w szkole u pedagoga lub pod poniższym linkiem. Osoby chcące ubiegać się o stypendium lub zasiłek proszę o zapoznanie się z pełną informacją zamieszczoną na stronach Urzędu Miasta Łodzi. Osoby zamieszkałe poza terenem miasta Łodzi mogą ubiegać się o to stypendium w swoim Urzędzie Miasta lub Gminy.

  Więcej szczegółów na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/stypendia_i_zasilki_szkolne/

   

  Miejski Program Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

  http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/mia100_zdolnych/

   

  Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

  Program stypendialny Marzenie o Nauce finansuje utalentowanym uczniom naukę w najlepszych liceach w
  Polsce. Warunkiem przystąpienia do programu jest pochodzenie z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców oraz dochód nieprzekraczający 900 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie domowym.

  www.efc.edu.pl                           wypełnij formularz zgłoszeniowy w terminie 15 lutego - 31 marca 2016

  (+48) 606 770 955            biuro@efc.edu.pl