Aktualności

Stypendium Mia100 Zdolnych

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Mia100 Zdolnych
 
Termin składania wniosków (do pedagoga szkolnego) upływa w dniu 22 czerwca do godz. 13.00
 
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz:
 
a) są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1036), w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane,
b) są laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane,
c) są laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium.
W przypadku sportowców sugeruję wziąć zaświadczenie z klubu, że macie osiągnięcia wymienione w uchwale.
 
Wnioski można pobrać z linku poniżej lub poprosić pedagoga szkolnego o przesłanie na adres wskazany przez ucznia lub rodzica. 
 
Wypełnione komputerowo wnioski należy drukować dwustronnie i ich nie modyfikować. Wypełniony wniosek musi zawierać rekomendację rady pedagogicznej (opinię wychowawcy lub nauczyciela opiekuna olimpiady). Zgoda rodzica na udział w procedurze naboru powinna być wpisana odręcznie, a nie komputerowo (imię i nazwisko ucznia) Podpis na złożonym wniosku musi być oryginalny (nie skan komputerowy).
 
Link do pobrania wniosku poniżej.

Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych

Z radością i dumą informujemy, że 9 naszych uczniów zdobyło tytuł finalisty, a 2 uczniów tytuł laureata w 7 różnych olimpiadach przedmiotowych. 
  • Olimpiada Chemiczna - wyróżniony finalista: Maciej Woszczyk
  • Olimpiada Fizyczna - finalista: Gniewoj Michalewski
  • Olimpiada Geograficzna - finalista: Nikodem Doroba
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - finaliści: Hanna Bąkiewicz, Jerzy Komisarski, Zuzanna Krzanowska
  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finaliści: Małgorzata Goźdź-Roszkowska, Filip Krawczyk, Martyna Kubiak
  • Olimpiada Przedsiębiorczości - laureat: Stanisław Wądołowski
  • Olimpiada Teologii Katolickiej - laureat: Paweł Szlachciński  

Gratulujemy!

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną listą olimpijczyków:
http://www.1liceum.info/wyniki-olimpiad-w-r-szk-2021-22

Warsztaty chemiczne

We wtorek 26 kwietnia w naszym liceum odbyły się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych - laureatów i finalistów Konkursu Chemicznego. 26 uczestników zajęć wykonywało ćwiczenia laboratoryjne z zakresu analizy soli. Zajęcia prowadzili uczniowie I LO, członkowie koła chemicznego, pod opieką nauczycieli.
Mamy nadzieję, że warsztaty na tyle podobały się naszym gościom, że może wrócą do nas we wrześniu, jako uczniowie klas pierwszych.
 

Olimpiada Chemiczna

Z radością informujemy, że Maciej Woszczyk z klasy 3Dp zdobył tytuł wyróżnionego finalisty 68 Olimpiady Chemicznej. Gratulujemy!

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Z radością informujemy, że uczniowie: Małgorzata Goźdź-Roszkowska z klasy 3Ap, Filip Krawczyk z klasy 2AC oraz Martyna Kubiak z klasy 3Bp uzyskali tytuły finalistów 52 Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Gratulujemy!

Olimpiada Teologii Katolickiej

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Paweł Szlachciński uzyskał tytuł laureata Olimpiady Teologii Katolickiej. Serdecznie gratulujemy!

Olimpiada Przedsiębiorczości

Z radością informujemy, że Stanisław Wądołowski został laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości zajmujac w etapie finałowym 3 miejsce. Gratulujemy!

Olimpiada Fizyczna

Z przyjemnością informujemy, że do finału Olimpiady Fizycznej zakwalifikował się Gniewoj Michalewski. Serdecznie gratulujemy!

Strona 1 z 101  Następna | Ostatnia