Aktualności

Zmiana planu lekcji

Od poniedziałku 17 września obowiązuje nowy plan lekcji dostępny pod adresem:
http://www.1liceum.info/pliki/plan/

Projekt "Ekologiczne odpady" finansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl  
 
Projekt "Ekologiczne odpady" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2018/19 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".
Łączna wartość projektu: 17 183 zł, z czego 15 383 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu.
 
Program ma służyć realizacji następujących celów:
  • propagowanie wśród uczniów wiedzy o właściwym segregowaniu odpadów oraz filozofii "zero waste" mającej na celu minimalizację produkcji odpadów w gospodarstwach domowych
  • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania zanieczyszczenia wody odciekowej z wysypisk śmieci oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki
  • zwiększenie wiedzy uczniów nt. niskiej biodegradowalności tworzyw sztucznych oraz możliwości zastąpienia ich tworzywami otrzymanymi na bazie surowców naturalnych 

Szczegółowy opis projektu

  • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego tworzywom polimerowym i metodom ich recyklingu.
  • Omówienie podczas lekcji chemii w klasach drugich tematyki zanieczysczenia wody odciekowej jonami metali ciężkich.
  • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o wiadomości dot. użycia materiałów pochodzenia naturalnego jako zastępników aktualnych opakowań plastikowych.
  • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody odciekowej metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie obecności i stężenia toksycznych związków nieorganicznych oraz organicznych, głównie soli metali ciężkich.
  • Zorganizowanie konkursu na plakat oraz sesji plakatowej: Jak segregować odpady?
  • Udział uczniów klas pierwszych o profilu bilogiczno-chemiczno-matematycznym w warsztatach dot. segregowania odpadów przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi.
  • Wycieczka uczniów jednej z klas pierwszych do Kopalni Węla Brunatnego Bełchatów - zapoznanie się z problematyką wytwarzania i utylizacji odpadów przemysłowych.

Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania z wychowawcami klas, które odbęda się w poniedziałek 17 września o godzinie 18.00.

plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 dostępny jest pod adresem:
PLAN LEKCJI

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Z radością informujemy, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dla wszystkich klas w poniedziałek, 3 września o godzinie 9.30 na boisku szkolnym I LO i poprzedzone będzie Mszą Świętą w Kościele Środowisk Twórczych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 22 o godzinie 8.00.
Uczniów obowiązuje strój galowy. Ze względu na ochronę nawierzchni boiska prosimy o zrezygnowanie z butów na obcasie.

Zakończenie roku.

Piątek, 22 czerwca.
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy w szkole o godzinie 9:00.
 
Wcześniej zapraszamy chętnych uczniów, nauczycieli i rodziców na mszę świętą, na godzinę 8:00 do Kościoła Środowisk Twórczych przy ul. Skłodowskiej-Curie 22.

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia. (Czytaj dalej)

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie dobry start? (kliknij w nagłówek).

Francuska Akademia Młodego Inżyniera

Z wielką przyjemnością informujemy, iż do II edycji Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera zostali zakwalifikowani  uczniowie : Natalia Arcab kl. IIeorazJan Czerwiec kl. IIb. Na listę rezerwową wpisano Jakuba Benkesa kl. IId oraz Adama Pawłowskiego kl.IIc.
FAMI (Francuska Akademia Młodego Inżyniera) jest prestiżowym projektem Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej (IFE) opracowanym przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Celem projektu jest wypromowanie języka i kultury francuskiej wśród młodzieży z Łodzi i regionu łódzkiego, a także uświadomienie jej jak wielkie szanse i perspektywy daje znajomość języka francuskiego w późniejszym życiu zawodowym  i osobistym. Do uczestnictwa w projekcie zaproszone zostały szkoły, które od lat propagują język francuski oraz kulturę Francji wśród swoich uczniów. Więcej o FAMI na stronie https://www.ife.p.lodz.pl/pl/fami
Organizatorzy podkreślają, że wybór uczniów do nowej edycji FAMI był niezwykle trudny ze względu na prezentowany przez nich bardzo wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają indeks i przez cały rok akademicki 2018/19 będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej IFE.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy im satysfakcjonującego nowego doświadczenia.

Pierwsza | Poprzednia  Strona 2 z 65  Następna | Ostatnia