Aktualności

Kółko teatralne w języku angielskim.

Uprzejmie informujemy, że kółko teatralne w języku angielskim wznawia swoją działalność. Będzie odbywać się w czwartki na pierwszej godzinie lekcyjnej.
Przypominamy, że zeszłoroczne przedstawienie The importance of Being Earnest zakończyło się wielkim sukcesem, a wszyscy zainteresowani mogą je obejrzeć pod adresem:

Akt I: http://www.youtube.com/watch?v=IO1Vx5skqIo
Akt II: http://www.youtube.com/watch?v=su8-q7BhwP0
Akt III: http://www.youtube.com/watch?v=DtaEMqIzyLE

Stypendia i zasiłki szkolne (socjalne)

O stypendium socjalne mogą ubiegać się rodzice uczniów/pełnoletni uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Łodzi, których dochód netto na jednego członka w rodzinie nie przekracza 456 zł.
Wnioski przyjmowane będą przez pedagoga szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi sytuacje materialną ucznia do dnia 13 września do godz. 12.00
Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z informacją o zasadach rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych oraz z nowymi wzorami wniosków.
Zasiłek socjalny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego i tylko w określonych sytuacjach.

Szczegółowe informacje w pliku do pobrania.

Wniosek - stypendium 2013-1
Wniosek o zasiłek
Zasady rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych
Zasiłek szkolny - informacje ogólne

Mistrzostwa Świata w Grach Matematycznych i Logicznych

Kamil Rychlewicz z kl. III B zajął 2. miejsce w Mistrzostwach Świata w Grach Matematycznych i Logicznych, które odbyły się w sierpniu w Paryżu. Serdecznie gratulujemy!

Srebrny medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

Kamil Rychlewicz z kl. IIIB zdobył srebrny medal podczas LIV Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, która odbyła się w Santa Marta w Kolumbii. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium w ramach Miejskiego Programu Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

Kryterium do tego stypendium to: - zameldowanie na terenie Miasta Łodzi oraz:
- minimalna ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym 94 z tego minimum 48 z części matematyczno przyrodniczej (dotyczy tylko uczniów klas pierwszych) lub
- średnia ocen na świadectwie z zeszłego roku przynajmniej 5,0 w tym co najmniej jedna ocena celującą i co najmniej bardzo dobry z zachowania lub
- tytuł laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym
- można załączyć inne osiągnięcia ucznia.
Brane są pod uwagę tylko osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego. Wpisanie osiągnięć za lata ubiegłe dyskwalifikuje wniosek.
Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy złożyć do pedagoga szkolnego do 18 września
Więcej na stronie:
www.uml.lodz.pl 

Pierwsza | Poprzednia  Strona 73 z 73