Aktualności

Mundurki

W związku z wysokimi temperaturami decyzją Pani Dyrektor w tygodniu 17-21 września zostaje zniesiony obowiązek przychodzenia do szkoły w mundurkach.

Zmiana planu lekcji

Od poniedziałku 17 września obowiązuje nowy plan lekcji dostępny pod adresem:
http://www.1liceum.info/pliki/plan/

Projekt "Ekologiczne odpady" finansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl  
 
Projekt "Ekologiczne odpady" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2018/19 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".
Łączna wartość projektu: 17 183 zł, z czego 15 383 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu.
 
Program ma służyć realizacji następujących celów:
  • propagowanie wśród uczniów wiedzy o właściwym segregowaniu odpadów oraz filozofii "zero waste" mającej na celu minimalizację produkcji odpadów w gospodarstwach domowych
  • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania zanieczyszczenia wody odciekowej z wysypisk śmieci oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki
  • zwiększenie wiedzy uczniów nt. niskiej biodegradowalności tworzyw sztucznych oraz możliwości zastąpienia ich tworzywami otrzymanymi na bazie surowców naturalnych 

Szczegółowy opis projektu

  • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego tworzywom polimerowym i metodom ich recyklingu.
  • Omówienie podczas lekcji chemii w klasach drugich tematyki zanieczysczenia wody odciekowej jonami metali ciężkich.
  • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o wiadomości dot. użycia materiałów pochodzenia naturalnego jako zastępników aktualnych opakowań plastikowych.
  • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody odciekowej metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie obecności i stężenia toksycznych związków nieorganicznych oraz organicznych, głównie soli metali ciężkich.
  • Zorganizowanie konkursu na plakat oraz sesji plakatowej: Jak segregować odpady?
  • Udział uczniów klas pierwszych o profilu bilogiczno-chemiczno-matematycznym w warsztatach dot. segregowania odpadów przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi.
  • Wycieczka uczniów jednej z klas pierwszych do Kopalni Węla Brunatnego Bełchatów - zapoznanie się z problematyką wytwarzania i utylizacji odpadów przemysłowych.

Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania z wychowawcami klas, które odbęda się w poniedziałek 17 września o godzinie 18.00.

plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 dostępny jest pod adresem:
PLAN LEKCJI

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Z radością informujemy, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dla wszystkich klas w poniedziałek, 3 września o godzinie 9.30 na boisku szkolnym I LO i poprzedzone będzie Mszą Świętą w Kościele Środowisk Twórczych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 22 o godzinie 8.00.
Uczniów obowiązuje strój galowy. Ze względu na ochronę nawierzchni boiska prosimy o zrezygnowanie z butów na obcasie.

Nabór 2018

Informacje dla kandydatów do I LO:

W dniu 12 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów którzy zakwalifikowali się do naszej szkoły.

W dniach od 12.07 (od godziny 12.00) do 19.07 (do godziny 12.00) - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (laureaci i finaliści konkursów również oryginału zaświadczeń). Prosimy także o przyniesienie 2 zdjęć legitymacyjnych oraz Karty Zdrowia Ucznia. Na miejscu będzie do wypełnienia ankieta osobowa, deklaracja wyboru drugiego języka, religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie oraz rozmiaru i ilości strojów sportowych na w-f. Aby złożyć ankietę wymagany jest podpis rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka.

UWAGA!
W przypadku niepotwierdzenia woli nauki w określonym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy kandydatów zakwalifikowanych.

W dniu 20.07.2018 o godz. 12.00  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

W dniach 12.07.2018 w godz. 12.00 - 16.00 a także 20.07.2018 w godz. 12.00-16.00 - możliwość przymierzenia i zakupu lub zamówienia mundurka.

Zakończenie roku.

Piątek, 22 czerwca.
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy w szkole o godzinie 9:00.
 
Wcześniej zapraszamy chętnych uczniów, nauczycieli i rodziców na mszę świętą, na godzinę 8:00 do Kościoła Środowisk Twórczych przy ul. Skłodowskiej-Curie 22.

Pierwsza | Poprzednia  Strona 3 z 74  Następna | Ostatnia