Komunikaty

Kalkulatory na maturze.

Kalkulatory na maturze 2018
 
Informujemy, że na egzaminach maturalnych w roku 2018 szkoła zapewnia wszystkim zdającym kalkulatory (kalkulatory proste, zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE z 1 września 2017 o materiałach i przypisach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku).

Opłaty absolwentów.

Komunikat dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny.

komunikat z 16 stycznia 2017 na stronie: http://www.komisja.pl/
szczegóły na stronie: http://www.komisja.pl/info.php?i=289

Ważne informacje dla maturzystów

Przypominamy maturzystom piszącym egzaminy na sali gimnastycznej, że są zobowiązani do przyjścia godzinę wcześniej przed godzina rozpoczęcia egzaminu. Osoby piszące w salach lekcyjnych przychodzą 30 minut przed czasem.

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Można je będzie wyłączone pozostawić w sekretariacie.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną komisja egzaminacyjna sprawdzi tożsamość ucznia na podstawie dowodu osobistego­­ lub paszportu, który należy mieć przy sobie. Uczeń otrzyma od komisji naklejkę kodową i będzie zobowiązany potwierdzić swoją obecność podpisem na liście zdających.

Maturzysta losuje numer stolika, przy którym będzie pisał egzamin.
Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego (przed rozplombowaniem go) uczeń ma obowiązek sprawdzić nagłówek arkusza (przedmiot i poziom).
Zdający otwiera arkusz i sprawdza jego kompletność następnie koduje arkusz i kartę odpowiedzi. Nie odrywamy kart odpowiedzi od arkusza!
Zdający jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza oraz sprawdzić czy posiada właściwe tablice/wzory.

Zdający jest zobowiązany przenieść odpowiedzi zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

Zdający porozumiewa się z komisją za pomocą podniesienia ręki (nie chodzi po sali).

UŻYWAMY TYLKO DŁUGOPISU Z CZARNYM WKŁADEM, OŁÓWEK JEST ZABRONIONY!

Po zakończeniu pisania pracy przed czasem zdający podnosi rękę, a członek komisji sprawdza poprawność zakodowania arkusza i odbiera pracę. Dopiero wtedy zdający może opuścić salę.

W przypadku ogłoszenia przez komisję egzaminacyjną zakończenia czasu trwania egzaminu zdający zamyka arkusz i czeka na członka komisji, który sprawdzi poprawność kodowania arkusza i odbierze pracę.

Listy na maturę

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW w szkole obejmuje okres od 1.09.2015r. do 31.08.2016r. Tegoroczni maturzyści mogą się ubezpieczyć na miesiąć wrzesień 2016r. Składka wynosi 5 zł. Z listą imienną i peselem płatna w sekretariacie szkoły do 30.06.2016r. Warunki ubezpieczenia takie same jak w obecnej polisie ubezpieczenia na rok szkolny 2015/16.

Strona 1 z 3  Następna | Ostatnia