Aktualności

Ważna informacja dla przyjętych uczniów i ich rodziców.

W dniu 7 lipca 2015r. o godz. 13:00 opublikowane zostaną listy osób przyjętych  do szkoły.
Tego dnia  o godz. 16:00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów przyjętych do szkoły z dyrekcją szkoły (m.in. decyzja o wyborze drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszczania na zajęcia religii, etyki, uczęszczania na zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie”, rozmiar stroju na zajęcia wychowania fizycznego)
 
W dniu 7 lipca 2015r. w szkole możliwe będzie  pobranie miary lub zakup mundurka szkolnego.

Proponujemy następujące godziny:

13:30 klasa I A
14:00 klasa I B
14:30 klasa I C
15:00 klasa I D
15:30 klasa I E

Osoby, które nie będą miały możliwości stawienia się w / w godzinach będą mogły dokonać miary mundurka bezpośrednio po zebraniu z dyrekcją szkoły.