Komunikaty

Odbiór świadectw maturalnych

Tegorocznych maturzystów zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych
30 czerwca, od g. 10:00 do 12:00 w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Sala 11 - 3A i 3B

Sala 13 - 3C i absolwenci z lat ubiegłych.

Sala 14 - 3D i 3E.

Odbiór świadectw w późniejszym terminie będzie możliwy w sekretariacie
w godzinach 9.00-15.00.