Aktualności

Stypendia i zasiłki szkolne (socjalne)

O stypendium socjalne mogą ubiegać się rodzice uczniów/pełnoletni uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Łodzi, których dochód netto na jednego członka w rodzinie nie przekracza 456 zł.
Wnioski przyjmowane będą przez pedagoga szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi sytuacje materialną ucznia do dnia 13 września do godz. 12.00
Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z informacją o zasadach rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych oraz z nowymi wzorami wniosków.
Zasiłek socjalny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego i tylko w określonych sytuacjach.

Szczegółowe informacje w pliku do pobrania.

Wniosek - stypendium 2013-1
Wniosek o zasiłek
Zasady rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych
Zasiłek szkolny - informacje ogólne