Aktualności

Kalkulatory na maturze.

Kalkulatory na maturze 2018
 
Informujemy, że na egzaminach maturalnych w roku 2018 szkoła zapewnia wszystkim zdającym kalkulatory (kalkulatory proste, zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE z 1 września 2017 o materiałach i przypisach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku).