Komunikaty

Kalkulatory na maturze.

Uczniowie, którzy podczas egzaminu maturalnego chcieliby korzystać z własnego KALKULATORA  PROSTEGO ( wykonuje 4 podstawowe działania arytmetyczne oraz pierwiastkowe ) winni dostarczyć go do nauczyciela matematyki w terminie do 26.04.2017r.  

Należy opisać go następująco:

  • Imię i Nazwisko właściciela
  • Klasa
  • Przedmiot, poziom, data oraz SALA egzaminu, w której będzie wykorzystany

( np. MATEMATYKA  PP- 05.05.2017 S. 1)
( np. MATEMATYKA PR – 09.05.2017 S.2) itp.