Aktualności

Spacer po Starym Cmentarzu

W środę 8 listopada grupa uczniów, absolwentów i nauczycieli odwiedziła na Starym Cmentarzu groby osób związanych z naszą szkołą. Złożono wiązanki i zapalono znicze na grobach: Jana Czeraszkiewicza (dyrektor w latach 1912-1924), Zdzisława Piekarskiego (dyrektor 1924-1929), Lucjana Cieślika (dyrektor 1945-1948), Kazimierza Dobrowolskiego (dyrektor 1954-1966), Edwarda Heimana-Jareckiego (fundator budynku szkoły), Czesławy Miazek (nauczyciel j. polskiego), Stanisławy Hejwowskiej (nauczyciel chemii), Mieczysława Stańczyka (nauczyciel historii) i Janusza Boisse (nauczyciel geografii i komendant Szczepu Harcerskiego im. Romualda Traugutta). Znicze zapalono również na grobie Prof. Karola Króla (kwatera
St10-23-12) i Prof. Joanny Becker (kwatera N18-14-14) na cmentarzu p.w. Św Rocha przy ulicy Zgierskiej 141.