Aktualności

Konferencja "UCZEŃ W SIECI"

Dnia 25 września 2018r. uczniowie z klasy 2B: Krzysztof Galewski, Mateusz Juszczykowski, Wiktoria Królikowska, Paweł Płuciennik, Kamil Presler oraz Nikodem Wójcik uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Naukowo-Metodycznej “UCZEŃ W SIECI” zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. W trakcie konferencji przedstawiane były tematy dotyczące zagrożeń związanych z rozwojem wirtualnej rzeczywistości i nowych mediów, psychologicznych skutków cyberprzemocy oraz szans jakie dla edukacji daje rozwój nowoczesnych technologii. Uczniowie naszej Szkoły wystąpili z tematem “Czy można zadbać o swoją prywatność na portalach społecznościowych”. Jest to jeden z tematów realizowanych w ramach projektu edukacyjnego na zajęciach z informatyki. Szerszy projekt realizowany był w ubiegłym roku szkolnym przez wszystkie klasy pierwsze pod kierunkiem prof. Pawła Matei oraz wychowawców klas pierwszych. W ramach projektu uczniowie przygotowywali zagadnienia pracując w grupach on-line z wykorzystaniem chmury Microsoft Office 365.