Aktualności

"Masz jedno życie - nie zmarnuj szansy" - program profilaktyczny

W dniu 8 listopada wszystkie klasy pierwsze brały udział w programie profilaktycznym "Masz jedno życie - nie zmarnuj szansy" organizowany w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Program został stworzony przez Komendę Miejską Policji w Łodzi we współpracy z Poradnią Psychologiczną dla Młodzieży oraz instytucjami partnerskimi. W trakcie zajęć poruszana była nie tylko tematyka uzależnień, ale także aspekty prawne. Podczas ćwiczeń warsztatowych uczniowie mogli na sobie doświadczyć negatywnych skutków uzależnienia. Zaletą tego programu było również położenie dużego nacisku na czynniki chroniące młodych ludzi przed uzależnieniem. 
więcej informacji na temat programu: http://www.kuratorium.lodz.pl/masz-jedno-zycie-nie-zmarnuj-szansy-program-profilaktyczny-lodzkiej-policji/