Aktualności

Kalkulatory na maturze 2019

Informujemy, że na egzaminach maturalnych w roku 2019 szkoła zapewnia wszystkim zdającym kalkulatory (kalkulatory proste, zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 o materiałach i przypisach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku).