Aktualności

Odbiór świadectw maturalnych

Zapraszamy absolwentów szkoły po odbiór świadectw maturalnych 4 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 12.00. 
IIIA,B,C sala 11
IIID i IIIE oraz absolwenci z poprzednich roczników sala 25
Świadectwa nieodebrane w wyżej wymienionym terminie będą do odbioru w sekretariacie szkoły.