Ko[ ]rnik

Ko[]rnik to magazyn szkolny wydawany od wielu lat przez Samorząd Uczniowski. Na jego zawartość składają się artykuły pisane przez uczniów. Ich treść dotyczy zarówno wydarzeń w szkole i mieście, jak i  różnorodnych zainteresowań jedynkowiczów. Kolejne redakcje Ko[]rnika od lat starają się oddać w ramach magazynu rozmaite pasje wyróżniające uczniów naszej szkoły. XD

Wydawcy Ko[]rnika z chęcią publikują wszelką twórczość uczniów szkoły. Najprostszym sposobem kontaktu z redakcją jest bezpośrednia rozmowa lub kontakt poprzez Internet. Facebook

Życzymy miłej lektury!