Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2019 / 2020 powstanie siedem klas pierwszych o profilach podanych poniżej:

Absolwenci gimnazjum

    klasa I Bg - rozszerzony program matematyki, fizyki, informatyki
    klasa I Cg - rozszerzony program matematyki, chemii, fizyki
    klasa I Dg - rozszerzony program matematyki, chemii, biologii
   

klasa I Bg - rozszerzony program matematyki, fizyki, informatyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: politechnicznych i uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka

współpraca z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim – Wydział Matematyki

wychowawca: Krzysztof Pasikowski

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I Cg - rozszerzony program matematyki, chemii, fizyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: politechnicznych, uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia lub fizyka

współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat) i z Politechniką Łódzką

wychowawca: Lidia Szyburska

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I Dg - rozszerzony program matematyki, chemii, biologii

języki: angielski (rózne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: medycznych i pochodnych, uniwersyteckich przyrodniczych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia

współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat)

wychowawca: Bogumiła Matera

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

Absolwenci szkoły podstawowej

 klasa I Ap - rozszerzony program matematyki, geografii, języka angielskiego
 klasa I Bp - rozszerzony program matematyki, fizyki, informatyki
 klasa I Cp - rozszerzony program matematyki, chemii, fizyki   
 klasa I Dp - rozszerzony program matematyki, chemii, biologii   

 

klasa I Ap - innowacja programowa: rozszerzony program matematyki, geografii, języka angielskiego

języki: angielski (program rozszerzony) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: SGH, prawniczych, ekonomicznych, wybranych kierunków humanistycznych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: matematyka, geografia, język obcy, język polski

współpraca z Uniwersytetem Łódzkim

wychowawca: Anna Przystańska

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I Bp - rozszerzony program matematyki, fizyki, informatyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: politechnicznych i uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka

współpraca z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim – Wydział Matematyki

wychowawca: Alicja Rychlewicz

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I Cp - rozszerzony program matematyki, chemii, fizyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: politechnicznych, uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia lub fizyka

współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat) i z Politechniką Łódzką

wychowawca: Jacek Piwoński

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów

 

klasa I Dp - rozszerzony program matematyki, chemii, biologii

języki: angielski (rózne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przygotowuje do studiów: medycznych i pochodnych, uniwersyteckich przyrodniczych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia

współpraca z Uniwersytetem Medycznym (patronat)

wychowawca: Danuta Posiła

rozkład godzin poszczególnych przedmiotów