Rada Szkoły

Przewodniczący: Ryszard Rotkiewicz

Członkowie: Joanna Słupecka, Andrzej Hrynkiewicz

Przedstawiciele Rady Rodziców: Wojciech Zieliński, Agata Lewkowicz, Dagmara Gemechu

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Anna Mirowska - Przybył, Maciej Sienkiewicz, Bogumiła Matera

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Michał Jóźwiak, Maciej Makarewicz