Rada szkoły

Przewodniczący: Ryszard Rotkiewicz

Członkowie: Dagmara Bednarek

Ryszard Kowski, Joanna Słupecka, Andrzej Hrynkiewicz

Anna Mirowska - Przybył, Maciej Sienkiewicz, Bogumiła Matera

Katarzyna Krawiranda, Gabriela Chabrzyk, Przemysław Paduch