Wyniki olimpiad w r.szk. 2021/22

LI Olimpiada Biologiczna 

Do 2 etapu zakwalifikowali się: 

 • Krzysztof Bogdański
 • Norbert Kobus
 • Wiktor Kotynia
 • Julia Sadło 

 

LXVIII Olimpiada Chemiczna 

Do 2 etapu zakwalifikowali się: 

 • Aleksandra Kusztelak
 • Julia Michalik
 • Maciej Woszczyk
 • Szymon Wójciak 

 Tytuł wyróżnionego finalisty zdobył: 

 • Maciej Woszczyk 

 

LXXI Olimpiada Fizyczna

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Agata Bartczak
 • Oskar Hofmokl
 • Patrycja Maciejewska
 • Gniewoj Michalewski
 • Wojciech Nowakowski

 Tytuł finalisty zdobył:

 • Gniewoj Michalewski

 

XLVIII Olimpiada Geograficzna

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Adam Dejda
 • Nikodem Doroba
 • Filip Krawczyk
 • Jakub Łuczak
 • Paweł Masiarek
 • Kajetan Niekraszewicz
 • Szczepan Peła
 • Mateusz Poniński
 • Jakub Przybyłek
 • Kacper Salon
 • Witold Tadeuszak

 Tytuł finalisty zdobył:

 • Nikodem Doroba

 

XLVI Olimpiada Języka Angielskiego

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Julia Donakowska
 • Wojciech Górmiński
 • Joanna Kolano
 • Igor Mielczarek
 • Martyna Miszczak
 • Diana Prośniewska
 • Antoni Rozpara
 • Kacper Salon  

 

XLV Olimpiada Języka Francuskiego

Do 2 etapu zakwalifikowała się

 • Karolina Racięcka

 

XLV Olimpiada Języka Niemieckiego

Do 2 etapu zakwalifikował się:

 • Eryk Wałowski 

 

XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Hanna Bąkiewicz
 • Bartłomiej Bichta
 • Karol Jóźwiak
 • Jerzy Komisarski
 • Zuzanna Krzanowska
 • Mikołaj Niezbrzycki
 •  Jan Pierlejewski
 • Michał Rybczyński

 Tytuł finalisty zdobyli: 

 • Hanna Bąkiewicz
 • Jerzy Komisarski
 • Zuzanna Krzanowska

 

LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Małgorzata Goźdź-Roszkowska
 • Justyna Jurek
 • Ida Karp
 • Filip Krawczyk
 • Martyna Kubiak
 • Marta Kurzaj
 • Aleksandra Mysłek
 • Alicja Rempińska

 Tytuł finalisty zdobyli:

 • Małgorzata Goźdź-Roszkowska
 • Filip Krawczyk
 • Martyna Kubiak

 

LXXIII Olimpiada Matematyczna

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Juliusz Banaszczak
 • Antoni Rozpara
 • Michał Rybczyński

 

XVII Olimpiada Przedsiębiorczości

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Adam Dejda
 • Magdalena Gortatowicz
 • Oskar Hofmokl
 • Adam Juchniewicz
 • Piotr Maziarz
 • Mateusz Poniński
 • Jakub Przybyłek
 • Karol Ślasko
 • Tymon Tomaszewski
 • Stanisław Wądołowski

 Tytuł laureata zdobył:

 • Stanisław Wądołowski

 

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Jan Darmach
 • Paweł Szlachciński
 • Maria Kosztyła
 • Paweł Masiarek
 • Filip Krawczyk

Tytuł laureata zdobył:

 • Paweł Szlachciński

 

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Do 2 etapu zakwalifikował się:

 • Nikodem Doroba

 

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

 • Adam Dejda
 • Oskar Hofmokl
 • Mateusz Poniński
 • Karol Ślasko
 • Stanisław Wądołowski

 

LXIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Do 2 etapu zakwalifikował się:

 • Mikołaj Zajączkowski

  

XXVI Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Do 2 etapu zakwalifikowały się:

 • Magdalena Owczarek
 • Julia Ratko

 

XX Olimpiada Znajomości Afryki

Do 2 etapu zakwalifikowali się

 • Adam Dejda
 • Szczepan Peła
 • Błażej Wodyński