Zajęcia poza szkołą

Oprócz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole dostępne są również rozmaite zajęcia organizowane przez uczelnie, placówki naukowe, artystyczne i sportowe. Poniżej lista wybranych propozycji.

 

Zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzą zajęcia warsztatowe i wykłady dla licealistów oraz pomagają im w realizacji projektów związanych z profilaktyką prozdrowotną.

bliższe informacje

 

Akademia Ciekawej Chemii

Seria wykładów i pokazów odbywających się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

bliższe informacje

 

Koło Młodych Chemików

Zajęcia doświadczalne na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej

bliższe informacje

 

Zajęcia w Łódzkim Planetarium

Zajęcia z dziedziny fizyki i astronomii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

bliższe informacje

 

Zajęcia w Pałacu Młodzieży i Centrach Zajęć Pozaszkolnych

Zajęcia o charakterze naukowym, artystycznym i sportowym.

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3