Aktualności

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/23


 

W roku szkolnym 2022/23 powstaną cztery klasy pierwsze. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej:

http://www.1liceum.info/oferta

Ewentualne pytania dot. naboru prosimy kierować na adres: info@lo1.elodz.edu.pl

Informacje na temat terminów i zasad naboru znajdują się na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty

Stypendium Mia100 Zdolnych

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Mia100 Zdolnych
 
Termin składania wniosków (do pedagoga szkolnego) upływa w dniu 22 czerwca do godz. 13.00
 
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz:
 
a) są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1036), w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane,
b) są laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane,
c) są laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium.
W przypadku sportowców sugeruję wziąć zaświadczenie z klubu, że macie osiągnięcia wymienione w uchwale.
 
Wnioski można pobrać z linku poniżej lub poprosić pedagoga szkolnego o przesłanie na adres wskazany przez ucznia lub rodzica. 
 
Wypełnione komputerowo wnioski należy drukować dwustronnie i ich nie modyfikować. Wypełniony wniosek musi zawierać rekomendację rady pedagogicznej (opinię wychowawcy lub nauczyciela opiekuna olimpiady). Zgoda rodzica na udział w procedurze naboru powinna być wpisana odręcznie, a nie komputerowo (imię i nazwisko ucznia) Podpis na złożonym wniosku musi być oryginalny (nie skan komputerowy).
 
Link do pobrania wniosku poniżej.

Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych

Z radością i dumą informujemy, że 9 naszych uczniów zdobyło tytuł finalisty, a 2 uczniów tytuł laureata w 7 różnych olimpiadach przedmiotowych. 
  • Olimpiada Chemiczna - wyróżniony finalista: Maciej Woszczyk
  • Olimpiada Fizyczna - finalista: Gniewoj Michalewski
  • Olimpiada Geograficzna - finalista: Nikodem Doroba
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - finaliści: Hanna Bąkiewicz, Jerzy Komisarski, Zuzanna Krzanowska
  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finaliści: Małgorzata Goźdź-Roszkowska, Filip Krawczyk, Martyna Kubiak
  • Olimpiada Przedsiębiorczości - laureat: Stanisław Wądołowski
  • Olimpiada Teologii Katolickiej - laureat: Paweł Szlachciński  

Gratulujemy!

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną listą olimpijczyków:
http://www.1liceum.info/wyniki-olimpiad-w-r-szk-2021-22

Stacjonarne Drzwi Otwarte (II termin)

Uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz ich Rodziców zapraszamy do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi.

Odbędą się one w czwartek 12 maja.
Szkołę będzie można zwiedzać w niewielkich grupach, których przewodnikami będą nasi uczniowie. Podczas spaceru goście poznają dyrekcję szkoły, przyszłych wychowawców klas pierwszych i pozostałych nauczycieli, obejrzą pracownie przedmiotowe i zdobędą wiedzę o nauce w I LO.
Swój udział należy zarejestrować przez formularz, wybierając godzinę rozpoczęcia spaceru po szkole. Cały spacer potrwa około 90 minut.
Link do formularza rejestracyjnego:
https://lo-dni-otwarte-a0f00.web.app/

Warsztaty chemiczne

We wtorek 26 kwietnia w naszym liceum odbyły się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych - laureatów i finalistów Konkursu Chemicznego. 26 uczestników zajęć wykonywało ćwiczenia laboratoryjne z zakresu analizy soli. Zajęcia prowadzili uczniowie I LO, członkowie koła chemicznego, pod opieką nauczycieli.
Mamy nadzieję, że warsztaty na tyle podobały się naszym gościom, że może wrócą do nas we wrześniu, jako uczniowie klas pierwszych.
 

Spotkanie informacyjne dla kandydatów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line, które odbędzie się w poniedziałek, 25.04.2022 r., o godzinie 19:00, w usłudze Microsoft Teams.
Podczas spotkania zaprezentujemy szkołę, dyrekcję, przedstawicieli rady pedagogicznej, opowiemy o bogatym w rozmaite wydarzenia życiu społeczności I LO i współpracy z instytucjami zewnętrznymi. 
Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Aby do niego dołączyć wystarczy kliknąć link:
https://tinyurl.com/5n8pc2kc
Uwaga! Osobom, które nie posiadają konta Microsoft Office 365, zalecamy skorzystanie z przeglądarek Microsoft Edge i Google Chrome. Po otworzeniu linku wystarczy wybrać opcję "Korzystaj z Teams w przeglądarce..." i dołączyć do spotkania.
Zapraszamy!

Terminy drzwi otwartych

Kandydatów do szkoły oraz ich Rodziców zapraszamy na spotkania z Dyrekcją, nauczycielami
i uczniami - w ramach Drzwi Otwartych stacjonarnych i on-line.
Szczegóły będziemy podawać sukcesywnie, przed kolejnymi wydarzeniami.

Olimpiada Chemiczna

Z radością informujemy, że Maciej Woszczyk z klasy 3Dp zdobył tytuł wyróżnionego finalisty 68 Olimpiady Chemicznej. Gratulujemy!

Strona 1 z 113  Następna | Ostatnia