Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarium

 • 1905
  • Pamiętny strajk szkolny jako jeden z elementów walki młodzieży o szkołę polską w zaborze rosyjskim.
 • 1906
  • 5 lipca - Powstał Komitet Organizacyjny polskiej szkoły średniej (męskiej) w Łodzi pod przewodnictwem Ludwika Fankanowskiego.
  • 30 września - Uczestnicy ogólnego zebrania postanowili, że przyszła szkoła średnia będzie nosiła nazwę Gimnazjum Polskie w Łodzi. Wybrano Radę Opiekuńczą, której prezesem został Konstanty Mogilnicki, wiceprezesem - Józef Koliński, sekretarzem - Leon Koźmiński.
  • 17 października - Rozpoczął się pierwszy rok szkolny w Gimnazjum Polskim (w pomieszczeniach wynajętych przy ulicy Wólczańskiej 55)
  • listopad - Powstał społeczny komitet, działający od 1909 r. jako Towarzystwo Wpisów i Zapomóg.
 • 1907
  • Profesor Tomasz Niklewski zastał wybrany na dyrektora Szkoły (do 1909 r.)
  • 23 listopada - Odbyło się założycielskie zebranie Towarzystwa Uczelnia, które opiekowało się Gimnazjum Polskim do 1919 r.
 • 1910
  • Gimnazjum Polskie uzyskało stałą siedzibą w budynku wzniesionym i ofiarowanym przez Edwarda Heimana-Jareckiego.
 • 1912
  • Profesor Jan Czeraszkiewicz został wybrany dyrektorem Szkoły (do 1924 r.).
 • 1914
  • 28 października - Wymarsz z Łodzi do Legionów plutonu skautów. Aktywność młodzieży uczącej się w Gimnazjum Polskim nosiła od początku zdecydowanie antycarski charakter i przybrała formy działalności konspiracyjnej. Nasze Gimnazjum było w Łodzi jednym z głównych ośrodków życia konspiracyjnego młodzieży, która w początkach drugiego dziesięciolecia XX wieku żywo reagowała na hasła niepodległościowe “Zarzewia” i tworzyła pierwsze tajne drużyny skautowe.
 • 1915
  • Powstała drużyna harcerska im. R. Traugutta (od 1916 r. - 3 ŁDH im. R. Traugutta). założona przez dh. Iwańskiego.
 • 1914-16
  • Wychowankowie Gimnazjum Polskiego, jako żołnierze Legionów, uczestniczyli w bitwach z Rosjanami pod Krzywopłotami, Łowczówkiem i Kościuchnówką.
 • 1918
  • 11 listopada - Podczas rozbrajania okupantów niemieckich w Łodzi poległ Stefan Linke, uczeń Gimnazjum Polskiego, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej.
 • 1919
  • Szkoła została upaństwowiona pod nazwą "Państwowe Gimnazjum im. M. Kopernika". Dawne Gimnazjum Polskie stało się pierwszą państwową szkołą średnią w Łodzi. Ustanowienie patronatu M.Kopernika, zgodnie z propozycją ówczesnego dyrektora Szkoły, Jana Czeraszkiewicza, było zaszczytem dla byłego Gimnazjum Towarzystwa “Uczelnia”.
 • 1920
  • 15 lipca - Pod Radzyminem poległ kapitan Benedykt Grzymała-Pączkowski, były uczeń Gimnazjum Polskiego, represjonowany przed pierwszą wojną światową przez zaborców rosyjskich za działalność w szeregach tajnego harcerstwa.
 • 1923
  • W auli szkolnej zawieszono obraz, namalowany dla uczczenia 450 rocznicy urodzin Patrona Gimnazjum przez Stanisława Millera, nauczyciela rysunków, będący kopią obrazu Jana Matejki “Mikołaj Kopernik”.
 • 1924
  • Profesor Zdzisław Piekarski został wybrany dyrektorem Szkoły (do 1929 r.).
  • czerwiec - W auli szkolnej umieszczona została tablica pamiątkowa z nazwiskami uczniów i wychowanków Gimnazjum, którzy polegli w latach 1914-1921 w walce o niepodległość i granice Polski.
  • listopad - Wydano pierwszy numer czasopisma uczniowskiego “Życie Młodzieży”.
 • 1925
  • 1 lutego - Odbył sie zjazd byłych uczniów klas siódmej i ósmej w roku szkolnym 1917/1918.
 • 1927
  • Wystawa Książki Polskiej urządzona z inicjatywy dyr. Z.Piekarskiego.
 • 1928
  • W ogólnołódzkim konkursie na utwory dramatyczne uczniów szkół średnich, zorganizowanym dla uczczenia dziesięciolecia niepodległości Polski, Tomasz Wawrzynkowski, uczeń klasy ósmej, zdobył pierwszą nagrodę za utwór pt. “Trzeba nam wiary”.
 • 1930
  • Powstało Koło Opieki Rodzicielskiej.
 • 1931
  • Profesor Rajmund Bromirski sostał wybrany dyrektorem Szkoły (do 1939 r.).
  • 31 października - Odbyła się uroczystość otwarcia świetlicy.
 • 1933
  • 18 marca - Generał Józef Olszyna-Wilczyński dokonał odsłonięcia tablicy dla upamiętnienia uczniów i wychowanków poległych w latach 1914-1921. Tablica znajdowała się w budynku Szkoły, na pierwszym piętrze, i zawierała następujące nazwiska:
   • Błaszcyk Ludwik
   • Dziewulski Eugeniusz
   • Ficner Bolesław
   • Jezierski Edward
   • Linke Stefan
   • Michałowicz Kazimierz
   • Pętkowski Jerzy
   • Sobolewski Józef
   • Thum Kazimierz
   • Donaszewski Roman
   • Fichna Alfons
   • Goldenberg-Burski Arkadiusz
   • Kaczor Lucjan
   • Michalkiewicz Stanisław
   • Pączkowski-Grzymała Benedykt
   • Skobel Józef
   • Śmiałek Henryk
 • 1935
  • 7 listopada - Powstała uchwała Rady Pedagogicznej “Ustrój Samorządu Uczniowskiego”.
 • 1936
  • 11 listopada - Odsłonięto w śródmieściu Łodzi tablicę ku czci Stefana Linkego.
  • 8 grudnia - Odbył się zjazd koleżeński w związku z obchodami trzydziestolecia Gimnazjum (Pierwszy Zjazd Absolwentów), zapowiedziano powstanie Koła Absolwentów.
 • 1937
  • Otwarto ośrodek kolonijny dla uczniów Gimnazjum, utworzony na działkach zakupionych w 1935 r. przez Kola Opieki Rodzicielskiej w Czarnieckiej Górze.
  • Zgodnie z ustawa z 1932 r. Szkoła otrzymała strukturę dwustopniową: czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące i dwuletnie liceum matematyczno-fizyczne, odtąd: I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi.
 • 1938
  • czerwiec - Ufundowano i poświęcono sztandar Szkoły.
 • 1939
  • sierpień/wrzesień - Uczniowie klasy maturalnej (drugiej licealnej) pełnili służbę na terenie Łodzi w Batalionie Wart Przysposobienia Wojskowego. Harcerze 3 ŁDH im. R.Traugutta pomagali organizować wojskowy szpital polowy przy ulicy Leczniczej 6, pełnili także służbę obserwacyjno-wartowniczą w parku na Zdrowiu.
  • 11 listopada - Początek roku szkolnego. Otwarcie szkół w Łodzi okupowanej przez Niemców stało się możliwe dzięki działalności Sekcji Oświaty i Kultury, powołanej przez Komitet obywatelski w Łodzi w pierwszych miesiącach okupacji.
  • 16 grudnia - Zamknięcie szkół polskich w Łodzi.
 • 1939-1945
  • Harcerzy 3 ŁDH im. R. Traugutta czynnie działają w konspiracjim m. in. zorganizowano tajne nauczanie (dh. Janusz Włodarski), utworzono struktury podziemnego harcerstwa (powstała drużyna im. gen. Władysława Sikorskiego - dh Janusz Włodarski i dh Waldemar Doniec).
 • 1945
  • styczeń/luty - Szkoła zostaje przywrócona do życia jako I Państwowe Gimnazjum i Liceum M. Kopernika w Łodzi. Profesor Lucjan Cieślik został dyrektorem (do 1948 r.).
 • 1946
  • Powstał Szczep ZHP im. R.Traugutta.
 • 1954
  • Dokonano reorganizacji szkoły, odtąd: XV Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. M. Kopernika w Łodzi. Kazimierz Dobrowolski został wybrany dyrektorem (do 1966 r.).
 • 1955
  • Przygotowano wystawę pod kierunkiem prof. Bernarda Pietrowicza (nauczyciel historii) i przez członków uczniowskich kół naukowych w związku z 50. rocznicą strajku szkolnego i zbliżającą się 50. rocznicą powstania szkoły.
 • 1956
  • Odbył się Zjazd Koleżeński Absolwentów rocznika 1936 Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi w 20 rocznicę otrzymania świadectwa dojrzałości (1936-1956).
 • 1957
  • 10 listopada - Uchwała Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi w sprawie nadania nazw i numerów liceom ogólnokształcącym, odtąd: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi.
  • 19-20 października - Odbył się Drugi Zjazd Wychowanków, połączony z obchodami pięćdziesięciolecia Szkoły. Powstała grupa członków założycieli Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi.
 • 1963
  • 1 września - I LO im. M. Kopernika na mocy decyzji władz oświatowych stało się szkołą koedukacyjną.
 • 1966
  • Profesor Marian Wolniewicz został dyrektorem Szkoły (do 1991).
 • 1968
  • 6 września - Młodzież w tajnym głosowaniu wybrała obecnie obowiązujący krój mundurka szkolnego.
 • 1972
  • 10-11 czerwca - Odbył się Trzeci Zjazd Wychowanków połączony z sesją naukową na temat roli Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w dziejach oświaty łódzkiej, przygotowaną we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu łódzkiego. Sztandar Szkoły udekorowano Honorową Odznaką Miasta Łodzi.
 • 1974
  • Pracowni biologicznej nadano imię prof. dr. Jerzego Konorowskiego (Jerzy Aleksander Konorowski, absolwent 1921 r. - światowej sławy neurofizjolog, twórca polskiej szkoły fizjologii mózgu).
 • 1978
  • 11 listopada - Dla uczczenia 60 rocznicy odzyskania niepodległości na budynku Narodowego Banku Polskiego (al. T. Kościuszki 14) ponownie umieszczono tablicę upamiętniającą postać Stefana Linkego. Poprzednia tablica, ufundowana w 1936 r. została zniszczona przez Niemców. Przywrócenie tablicy w tym samym miejscu było uwieńczeniem wieloletnich starań i wysiłków najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia Wychowanków.
 • 1979
  • 6 marca - Łódzkiemu Oddziałowi PTTK nadano imię Jana Czeraszkiewicza.
 • 1980/1981
  • W gronie nauczycielskim powstał Komitet Założycielski NSZZ “Solidarność”: prof. Henryk Skorek - przewodniczący oraz Karol Król i Bożena Staniecka. Po rejestracji w Miedzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ “Solidarność” Ziemi Łódzkiej powstała Komisja Zakładowa przy I LO im. M.Kopernika, której przewodniczącym wybrany został prof. H. W. Skorek.
 • 1981
  • W związku z 75 rocznicą powstania Szkoły ustanowiono i wybito medal “Za zasługi dla I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w łodzi”.
 • 1982
  • 14 października - Przekazano nowy Sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Stowarzyszenie Wychowanków.
 • 1987
  • Uczniowie napisali list do Ojca Świętego Jana Pawła II, który został doręczony podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny i pobytu w Łodzi 13 czerwca tego roku. Odpowiedzią na ten list było pismo watykańskiego Sekretariatu Stanu nr 198.235 w lipcu tego roku.
  • 17-18 pażdziernika - Odbył się Czwarty zjazd Wychowanków. Kazimierz Chrabelski (absolwent 1931 r.) wykonał i ofiarował Szkole kopię obrazu Jana Matejki “Mikołaj Kopernik”.
 • 1989
  • 14 lutego - Odbyło się ogólne zebranie nauczycieli, członków NSZZ “Solidarność”, które upoważniło Komisję Zakładową pod przewodnictwem prof. H. W. Skorka do wznowienia jawnej działalności (utajnionej po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981 r.).
  • wrzesień - Powstała pierwsza klasa autorska biologiczno-chemiczna z programem opracowanym przez nauczyciela chemii, prof. Karola Króla.
 • 1990
  • Powstała druga biologiczno-chemiczna klasa autorska z programem opracowanym przez nauczyciela biologii prof. Ludwika Samosieja.
 • 1991
  • Powołana została Rada Szkoły, złożona z przedstawicieli rodziców, nauczycieli, uczniów i Stowarzyszenia Wychowanków.
  • Prezydium Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przyjęło nasze Liceum do Klubu Przodujących Szkół.
  • Zakończył się dwudziestopięcioletni okres kierowania Szkołą przez dyrektora Mariana Wolniewicza (od 1966 r.). W wyniku przeprowadzenia konkursu kolejnym dyrektorem została profesor Wiesława Zewald, pierwsza w historii Szkoły kobieta na tym stanowisku.
  • Nawiązanie kontaktów z Liceum Jean Perrin w Lyonie.
  • 7 października - Miał miejsce Piąty Zjazd Wychowanków.
 • 1992
  • 22 czerwca - Rada Szkoły uchwaliła Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi.
  • Rozpoczęto współpracę z polskimi szkołami w Wilnie. Na letnim obozie harcerskim w Strużnicy po raz pierwszy przebywała grupa polskich dzieci z Litwy.
 • 1993
  • Prof. Janusz Boisse obchodził jubileusz dwudziestopięciolecia pracy ze Szczepem ZHP im. R. Traugutta.
 • 1994
  • 19-20 maja - Odbył się Zjazd Koleżeński Absolwentów rocznika 1974 w 20 rocznicę otrzymania świadectwa dojrzałości.
  • 10 pażdziernika - Miał miejsce Zjazd Absolwentów laureatów i finalistów olimpiad chemicznych. Uhonorowano prof. Karola Króla medalem J. Harabaszewskiego i odznaką “Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.
  • grudzień -  I LO im. M. Kopernika, reprezentowane przez Wiesławę Zewald, staje się jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.
 • 1995
  • luty - Zorganizowano stałą ekspozycję pamiątek, obrazujących historię i tradycje Szkoły (w budynku szkolnym, na III piętrze).
  • 11 listopada - Po raz pierwszy podczas ogólnołódzkich obchodów święta Niepodległości, organizowanych pod przewodnictwem Grzegorza Palki, włączono do programu uroczystości ceremonię składania kwiatów pod tablicą Stefana Linkego.
  • 29 grudnia - Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Bronisława Podgarbiego, gmach dawnego Gimnazjum Polskiego Towarzystwa “Uczelnia” został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego
 • 1996
  • marzec - Szkoła zajęła pierwsze miejsce w rankingu UNESCO, MEN i Komitetów Głównych olimpiad przedmiotowych.
  • 14 marca - Szkołę odwiedził prezydent Miasta Łodzi, Marek Czekalski, odbyły się spotkania z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Władze miasta przyznały Szkole nagrodę pieniężną.
  • 12-14 czerwca - Samorząd Szkolny z przewodniczącym Tomaszem Kacprzakiem zorganizował II Ogólnopolski Zjazd Szkół Kopernikańskich.
  • 19-20 pażdziernika - Odbyłs ię Szósty Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika.
 • 1999
  • październik - Stworzono nowy statut szkoły.
  • Pracownia chemiczna otrymuje imie zmarłego profesora Karola Króla.
  • Budynek Naszej Szkoły został uznany za zabytkowy.
 • 2000
  • Profesor Jan Kamiński został wybrany dyrektorem szkoły.
  • Szkoła zajęła pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy".
 • 2001
  • 20-21 października - Odbył się Siódmy Zjazd Wychowanków.
 • 2002
  • Szkoła zdobyła miano najlepszej szkoły średniej w Polsce w rankingu przygotowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”.
  • 21 stycznia - Szkołę odwiedził Prezes Rady Ministrów Leszek Miller.
  • 3 kwietnia - Rada Miejska Łodzi nadała Szkole odznakę „Za zasługi dla miasta Łodzi”.
  • Miało miejsce Spotkanie Absolwentów roczników 1951 i 1952 z okazji pięćdziesięciolecia matury.
 • 2002
  • 1 września - Rozpocząl się pierwszy rok szkolny w zreformowanym trzyletnim liceum.
 • 2003
  • 18 lutego / 6 marca - Odbyły się obchody 500 rocznicy urodzin Andrzeja Frycza
   Modrzewskiego.
 • 2004
  • czerwiec - W trakcie prac remontowych w budynku szkolnym odnaleziono tabilcę ufundowaną w 1933 r. ku czci uczniów poległych w latach 1914-1921.
 • 2006
  • Obchody stulecia Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi.
  • 23-24 września - Odbył się Ósmy Zjazd Wychowanków.
  • Powstała Rada Wychowawców.
 • 2007
  • Powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Zdolnych Województwa z siedzibą w I LO im. M. Kopernika.
 • 2008
  • grudzień - Szkoła zorganizowała ogólnopolski jubileuszowy zjazd dyrektorów szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych i Towarzystwie Szkół Twórczych.
  • Szkoła została objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego.
 • 2009
  • kwiecień - Szkoła zorganizowała wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim finał XXXV Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej.
 • 2010
  • 10 maja - Dyrektor Szkoły dr Jan Kamiński został Łódzkim Kuratorem Oświaty. Stanowisko Dyrektora objeła Ewa Wojciechowska.
 • 2011
  • 17-18 września - Odbył się Dziewiąty Zjazd Wychowanków. Obchody setnej rocznicy pierwszej Matury w Szkole.
 • 2012
  • Wyremontowano boisko szkolne.
 • 2013
  • Delegacje Szkoły wzięły udział w dwóch konferencjach międzynarodowych: X Warsaw Model United Nations Conferency oraz Be The Movement /workshop at Climate Change Conferency COP 19 in Warsaw/.
 • 2014
  • Patronem szkolnego boiska został zasłużony nauczyciel wychowania fizycznego ś.p. Zdzisław Sędzicki.
 • 2015
  • Przy szkole odsłonięto mural poświęcony pamięci nauczyciela geografii Janusza Boisse - dh "Bladego".
 • 2016    24.09  – Obchody 110-lecia Szkoły. Zjazd Wychowanków Szkoły.
 • 2018    20.09  – łódzkie Młodzieżowe Igrzyska LO organizowane w naszej szkole.
 • 2019    02.04 – Dzień Wolności zorganizowany przez absolwentów.
 • 2020    12.03 – Pandemia Covid-19. Początek zdalnego nauczania (do 1.06 2020).
 • 2020    19.10 – 16.05 Kolejne zdalne nauczanie.
 • 2021    01.09 – Stanowisko Dyrektora Szkoły objął Marcin Chrabelski.
 • 2021    10.10 – Obchody 115-lecia Szkoły. Zjazd Wychowanków Szkoły.