Rada Pedagogiczna

Język polski

 • mgr Bożena Anuszczyk
 • mgr Halina Flejszman
 • mgr Anna Przystańska

Język angielski

 • mgr Iwona Kozłowska
 • mgr Bogumiła Matera
 • mgr Anna Mirowska-Przybył
 • mgr Iwona Strobin-Pokrzewińska
 • mgr Zbigniew Pokrzewiński

Język francuski

 • mgr Barbara Szklarczyk
 • mgr Agnieszka Polak

Język niemiecki

 • mgr Małgorzata Jakubowska
 • mgr Lidia Szyburska

Matematyka

 • mgr Ewa Wojciechowska
 • mgr Małgorzata Kowalska
 • mgr Alicja Rychlewicz
 • mgr Joanna Szymańska-Zagrodny
 • mgr Marek Nagański
 • mgr Dorota Danecka

Fizyka

 • mgr Andrzej Sperka
 • dr Cezary Koneczny
 • mgr Przemysław Dudek

Chemia

 • dr Justyna Staluszka
 • mgr Maciej Sienkiewicz

Biologia

 • mgr Jolanta Lauk
 • mgr Małgorzata Tomtała
 • mgr Urszula Trędak

Historia

 • dr Sławomir Telega
 • mgr Jacek Piwoński

Geografia

 • mgr Marcin Chrabelski

Informatyka

 • mgr Paweł Mateja

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Jolanta Lauk
 • mgr Małgorzata Tomtała
 • mgr Ewa Brochocka

Filozofia

 • mgr Halina Flejszman

Podstawy przedsiębiorczości
i ekonomia

 • mgr Urszula Trędak
 • mgr Marcin Chrabelski

Wiedza o kulturze

 • mgr Dorota Strumiłło
 • mgr Anna Mirowska-Przybył
 • mgr Mariusz Lewy

Religia

 • ks. dr Marcin Czajkowski
 • ks. dr Marcin Wojtasik
 • ks. mgr Paweł Kłys

Etyka

 • mgr Dorota Strumiłło

Wychowanie fizyczne

 • mgr Ewa Brochocka
 • mgr Renata Kunikowska
 • mgr Krzysztof Pasikowski
 • mgr Anna Szewczyk

Rewalidacja ruchowa

 • mgr Piotr Felchner

Pedagog

 • mgr Maja Kaczmarkiewicz
Opieka nad biblioteką
 • mgr Elżbieta Szymańska

Dyrektorzy

 • dyrektor mgr Ewa Wojciechowska
 • v-ce dyrektor mgr Małgorzata Kowalska