Aktualności

Odbiór świadectw maturalnych

Tegorocznych maturzystów zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych
30 czerwca, od g. 10:00 do 12:00 w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Sala 11 - 3A i 3B

Sala 13 - 3C i absolwenci z lat ubiegłych.

Sala 14 - 3D i 3E.

Odbiór świadectw w późniejszym terminie będzie możliwy w sekretariacie
w godzinach 9.00-15.00.

Kalkulatory na maturze.

Uczniowie, którzy podczas egzaminu maturalnego chcieliby korzystać z własnego KALKULATORA  PROSTEGO ( wykonuje 4 podstawowe działania arytmetyczne oraz pierwiastkowe ) winni dostarczyć go do nauczyciela matematyki w terminie do 26.04.2017r.  

Należy opisać go następująco:

  • Imię i Nazwisko właściciela
  • Klasa
  • Przedmiot, poziom, data oraz SALA egzaminu, w której będzie wykorzystany

( np. MATEMATYKA  PP- 05.05.2017 S. 1)
( np. MATEMATYKA PR – 09.05.2017 S.2) itp.

Opłaty absolwentów.

Komunikat dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny.

komunikat z 16 stycznia 2017 na stronie: http://www.komisja.pl/
szczegóły na stronie: http://www.komisja.pl/info.php?i=289

Świadectwa maturalne

Tegorocznych maturzystów zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w dniu 5 lipca (wtorek) w godzinach 10.00 -12.00 do sal: 14 (klasa IIIa i IIIb), 13 (IIIc oraz absolwenci z lat ubiegłych), 11 (IIId i IIIe) na pierwszym piętrze. Odbiór świadectw w późniejszym terminie będzie możliwy w sekretariacie w godzinach 9.00-15.00.

Matura z informatyki

Matura z informatyki odbędzie się 13 czerwca br. (poniedziałek) o godzinie 14.00.
Na losowanie stanowisk i sprawdzanie sprzetu komputerowego zapraszamy w piątek 10 czerwca br. w godzinach 9.10 - 12.00, sala 36. Prosimy wszystkich zdających o przybycie w ww. terminie.

Ważne informacje dla maturzystów

Przypominamy maturzystom piszącym egzaminy na sali gimnastycznej, że są zobowiązani do przyjścia godzinę wcześniej przed godzina rozpoczęcia egzaminu. Osoby piszące w salach lekcyjnych przychodzą 30 minut przed czasem.

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Można je będzie wyłączone pozostawić w sekretariacie.

Przed wejściem na salę egzaminacyjną komisja egzaminacyjna sprawdzi tożsamość ucznia na podstawie dowodu osobistego­­ lub paszportu, który należy mieć przy sobie. Uczeń otrzyma od komisji naklejkę kodową i będzie zobowiązany potwierdzić swoją obecność podpisem na liście zdających.

Maturzysta losuje numer stolika, przy którym będzie pisał egzamin.
Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego (przed rozplombowaniem go) uczeń ma obowiązek sprawdzić nagłówek arkusza (przedmiot i poziom).
Zdający otwiera arkusz i sprawdza jego kompletność następnie koduje arkusz i kartę odpowiedzi. Nie odrywamy kart odpowiedzi od arkusza!
Zdający jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza oraz sprawdzić czy posiada właściwe tablice/wzory.

Zdający jest zobowiązany przenieść odpowiedzi zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

Zdający porozumiewa się z komisją za pomocą podniesienia ręki (nie chodzi po sali).

UŻYWAMY TYLKO DŁUGOPISU Z CZARNYM WKŁADEM, OŁÓWEK JEST ZABRONIONY!

Po zakończeniu pisania pracy przed czasem zdający podnosi rękę, a członek komisji sprawdza poprawność zakodowania arkusza i odbiera pracę. Dopiero wtedy zdający może opuścić salę.

W przypadku ogłoszenia przez komisję egzaminacyjną zakończenia czasu trwania egzaminu zdający zamyka arkusz i czeka na członka komisji, który sprawdzi poprawność kodowania arkusza i odbierze pracę.

Listy na maturę

Przypominamy, że w zakładce menu "Dla maturzystów" znajdują się listy zdających.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW w szkole obejmuje okres od 1.09.2015r. do 31.08.2016r. Tegoroczni maturzyści mogą się ubezpieczyć na miesiąć wrzesień 2016r. Składka wynosi 5 zł. Z listą imienną i peselem płatna w sekretariacie szkoły do 30.06.2016r. Warunki ubezpieczenia takie same jak w obecnej polisie ubezpieczenia na rok szkolny 2015/16.

Strona 1 z 2  Następna | Ostatnia