Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt "Ekologiczne odpady" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2018/19 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach". Łączna wartość projektu: 17 183 zł, z czego 15 383 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu. Program ma służyć realizacji następujących celów:

 • propagowanie wśród uczniów wiedzy o właściwym segregowaniu odpadów oraz filozofii "zero waste" mającej na celu minimalizację produkcji odpadów w gospodarstwach domowych
 • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania zanieczyszczenia wody odciekowej z wysypisk śmieci oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki
 • zwiększenie wiedzy uczniów nt. niskiej biodegradowalności tworzyw sztucznych oraz możliwości zastąpienia ich tworzywami otrzymanymi na bazie surowców naturalnych 

Szczegółowy opis projektu

 • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego tworzywom polimerowym i metodom ich recyklingu.
 • Omówienie podczas lekcji chemii w klasach drugich tematyki zanieczyszczenia wody odciekowej jonami metali ciężkich.
 • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o wiadomości dot. użycia materiałów pochodzenia naturalnego jako zastępników aktualnych opakowań plastikowych.
 • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody odciekowej metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie obecności i stężenia toksycznych związków nieorganicznych oraz organicznych, głównie soli metali ciężkich.
 • Zorganizowanie konkursu na plakat oraz sesji plakatowej: Jak segregować odpady?
 • Udział uczniów klas pierwszych o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym w warsztatach dot. segregowania odpadów przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi.
 • Wycieczka uczniów jednej z klas pierwszych do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów - zapoznanie się z problematyką wytwarzania i utylizacji odpadów przemysłowych.

Projekt "Roweromania" realizowany w naszej szkole w r. sz. 2015/16 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego". 
Program służy realizacji następujących celów:

 • edukacja rowerowa uczniów - przeprowadzenie serii warsztatów oraz wycieczek terenowych
 • propagowanie wyboru roweru jako alternatywnej metody transportu
 • wskazywanie walorów turystycznych i ekologicznych woj. łódzkiego jako miejsca do spędzania wolnego czasu
 • utworzenie zadaszonego parkingu rowerowego mogącego pomieścić 18 rowerów na terenie boiska szkolnego

Projekt "Łódzka woda - czysta woda" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2014/15 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach". Łączna wartość projektu: 19 890 zł, z czego 17 890 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu. Program ma służyć realizacji następujących celów:

 • propagowanie wśród uczniów wiedzy o zanieczyszczeniach wody, metodach oczyszczania i uzdatniania wody
 • wskazywanie łódzkiej wody kranowej jako doskonałej wody do picia (i ograniczenie spożycia  tzw. wody mineralnej – co przekłada się na mniejszą ilość plastikowych odpadów)
 • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania czystości wody oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki

Szczegółowy opis projektu

 • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego czystości i zanieczyszczeniom wody. Przeprowadzenie prostych testów czystości wody z różnych źródeł (takich jak pomiar pH, badanie zdolności do wytrącania osadów z wybranymi odczynnikami).
 • Współpraca z Pracownią Edukacji Ekologicznej Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w zakresie udziału uczniów klas drugich o rozszerzonym programie nauki chemii w warsztatach dot. uzdatniania wody w sieci miejskiej.
 • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o rozszerzonym programie chemii nt. związków organicznych stanowiących główne przemysłowe zanieczyszczenie wody (np. fenoli). Przeprowadzenie prostych testów jakościowych pozwalających wykryć ich obecność w wodzie poprzemysłowej.
 • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody pochodzącej z różnych źródeł (rzeki i jeziora woj. łódzkiego, woda kranowa, woda mineralna) – metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie chemicznego zapotrzebowania  tlenu (ChZT), badanie twardości ogólnej i węglanowej, badanie zawartości chlorków metodą Mohra, spektrofotometryczne określanie zawartości poszczególnych jonów po ich uprzednim skompleksowaniu do związków barwnych – np. oznaczanie fosforanów, badanie wpływu pH wody na proces jej mętnienia wskutek rozwoju glonów, miareczkowanie pehametryczne wody celem określenia łącznej zawartości substancji kwasowych.
 • Zorganizowanie akcji plakatowej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły: Kranówka – to się pije! Plakaty zostaną przygotowane przez uczniów biorących udział w badaniach czystości wody. Będą one wykazywać zalety łódzkiej wody wodociągowej.
 • Zorganizowanie dla wszystkich uczniów szkoły konkursu z nagrodami na plakat lub krótki film pt. Woda – ósmy cud świata, uwzględniający zarówno niezwykłe właściwości wody wynikające z jej struktury chemicznej, jak i rolę w ekosystemie Ziemi.
 • Organizacja Szkolnego Dnia Wody, podczas którego uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych poświęconych badaniu wody przedstawią wyniki swojej pracy wszystkim zainteresowanym uczniom szkoły. W pracowni chemicznej zostaną zorganizowane interaktywne stoiska, gdzie każda zwiedzająca osoba będzie mogła przeprowadzić proste testy na czystość przyniesionej przez siebie wody.
 • Zwiedzanie przez wybranych uczniów klas pierwszych obiektów zabytkowych związanych z łódzką siecią wodociągów w Muzeum Kanału „Dętka”.