Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt "Ekologiczne odpady" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2018/19 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach". Łączna wartość projektu: 17 183 zł, z czego 15 383 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu. Program ma służyć realizacji następujących celów:

 • propagowanie wśród uczniów wiedzy o właściwym segregowaniu odpadów oraz filozofii "zero waste" mającej na celu minimalizację produkcji odpadów w gospodarstwach domowych
 • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania zanieczyszczenia wody odciekowej z wysypisk śmieci oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki
 • zwiększenie wiedzy uczniów nt. niskiej biodegradowalności tworzyw sztucznych oraz możliwości zastąpienia ich tworzywami otrzymanymi na bazie surowców naturalnych 

Szczegółowy opis projektu

 • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego tworzywom polimerowym i metodom ich recyklingu.
 • Omówienie podczas lekcji chemii w klasach drugich tematyki zanieczyszczenia wody odciekowej jonami metali ciężkich.
 • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o wiadomości dot. użycia materiałów pochodzenia naturalnego jako zastępników aktualnych opakowań plastikowych.
 • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody odciekowej metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie obecności i stężenia toksycznych związków nieorganicznych oraz organicznych, głównie soli metali ciężkich.
 • Zorganizowanie konkursu na plakat oraz sesji plakatowej: Jak segregować odpady?
 • Udział uczniów klas pierwszych o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym w warsztatach dot. segregowania odpadów przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi.
 • Wycieczka uczniów jednej z klas pierwszych do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów - zapoznanie się z problematyką wytwarzania i utylizacji odpadów przemysłowych.

Projekt "Roweromania" realizowany w naszej szkole w r. sz. 2015/16 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego". 
Program służy realizacji następujących celów:

 • edukacja rowerowa uczniów - przeprowadzenie serii warsztatów oraz wycieczek terenowych
 • propagowanie wyboru roweru jako alternatywnej metody transportu
 • wskazywanie walorów turystycznych i ekologicznych woj. łódzkiego jako miejsca do spędzania wolnego czasu
 • utworzenie zadaszonego parkingu rowerowego mogącego pomieścić 18 rowerów na terenie boiska szkolnego

Projekt "Łódzka woda - czysta woda" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2014/15 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach". Łączna wartość projektu: 19 890 zł, z czego 17 890 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu. Program ma służyć realizacji następujących celów:

 • propagowanie wśród uczniów wiedzy o zanieczyszczeniach wody, metodach oczyszczania i uzdatniania wody
 • wskazywanie łódzkiej wody kranowej jako doskonałej wody do picia (i ograniczenie spożycia  tzw. wody mineralnej – co przekłada się na mniejszą ilość plastikowych odpadów)
 • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania czystości wody oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki

Szczegółowy opis projektu

 • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego czystości i zanieczyszczeniom wody. Przeprowadzenie prostych testów czystości wody z różnych źródeł (takich jak pomiar pH, badanie zdolności do wytrącania osadów z wybranymi odczynnikami).
 • Współpraca z Pracownią Edukacji Ekologicznej Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w zakresie udziału uczniów klas drugich o rozszerzonym programie nauki chemii w warsztatach dot. uzdatniania wody w sieci miejskiej.
 • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o rozszerzonym programie chemii nt. związków organicznych stanowiących główne przemysłowe zanieczyszczenie wody (np. fenoli). Przeprowadzenie prostych testów jakościowych pozwalających wykryć ich obecność w wodzie poprzemysłowej.
 • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody pochodzącej z różnych źródeł (rzeki i jeziora woj. łódzkiego, woda kranowa, woda mineralna) – metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie chemicznego zapotrzebowania  tlenu (ChZT), badanie twardości ogólnej i węglanowej, badanie zawartości chlorków metodą Mohra, spektrofotometryczne określanie zawartości poszczególnych jonów po ich uprzednim skompleksowaniu do związków barwnych – np. oznaczanie fosforanów, badanie wpływu pH wody na proces jej mętnienia wskutek rozwoju glonów, miareczkowanie pehametryczne wody celem określenia łącznej zawartości substancji kwasowych.
 • Zorganizowanie akcji plakatowej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły: Kranówka – to się pije! Plakaty zostaną przygotowane przez uczniów biorących udział w badaniach czystości wody. Będą one wykazywać zalety łódzkiej wody wodociągowej.
 • Zorganizowanie dla wszystkich uczniów szkoły konkursu z nagrodami na plakat lub krótki film pt. Woda – ósmy cud świata, uwzględniający zarówno niezwykłe właściwości wody wynikające z jej struktury chemicznej, jak i rolę w ekosystemie Ziemi.
 • Organizacja Szkolnego Dnia Wody, podczas którego uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych poświęconych badaniu wody przedstawią wyniki swojej pracy wszystkim zainteresowanym uczniom szkoły. W pracowni chemicznej zostaną zorganizowane interaktywne stoiska, gdzie każda zwiedzająca osoba będzie mogła przeprowadzić proste testy na czystość przyniesionej przez siebie wody.
 • Zwiedzanie przez wybranych uczniów klas pierwszych obiektów zabytkowych związanych z łódzką siecią wodociągów w Muzeum Kanału „Dętka”.