Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca ze Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych

Stowarzyszenie Szkół Aktywnych (SSA) powstało w 1993 roku z inicjatywy pięciu dyrektorów liceów ogólnokształcących z całej Polski (w tym Dyrektora I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Wiesławy Zewald) oraz dr Danuty Nakonecznej - opiekuna naukowego powstałego wcześniej Towarzystwa Szkół Twórczych (TST). Jest organizacją skupiającą najznakomitsze szkoły w Polsce połączone ideą innowacyjności i wymiany doświadczeń oraz o znaczących osiągnięciach i tradycjach, najlepsze w swoich miastach, powiatach, czy województwach. Stowarzyszenie Szkół Aktywnych działa w ramach federacji zawartej z Towarzystwem Szkół Twórczych i Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich, zachowując wewnętrzną samodzielność. Celem federacji jest wspólna troska o dobro uczniów, nauczycieli i szkół oraz wzajemne wspieranie się w realizacji celów wynikających z odpowiednich zapisów statutowych trzech stowarzyszeń. Jako organizacja pozarządowa SSA było zapraszane na wiele posiedzeń Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Kultury. Miarą osiągnięć edukacyjnych SSA i TST są m. in. wyniki uczniów w olimpiadach i konkursach. Rokrocznie uczniowie z 60 liceów stowarzyszonych zdobywają około 50% ogólnej puli laurów w krajowych i międzynarodowych olimpiadach, przy czym licea SSA i TST stanowią niecałe 2% szkół średnich w kraju, do których adresowane są zadania olimpijskie.

http://www.ssa.edu.pl/